Έγχρωμες Ζώνες, Ιούνιος 2023 !

15 και 16 Ιουνίου 2023 στον χώρο προπονήσεων του συλλόγου στην Αγία Παρασκευή, παρουσίασαν οι αθλητές το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο διδάχτηκαν και εξάσκησαν όλο το εξάμηνο.Οι γονείς των αθλητών είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των παιδιών.Οι ηλικίες των παιδιών ξεκινούσαν από την ηλικία των πέντε και έφταναν και στο τμήμα των ενηλίκων.΄Ενας μεγάλος αριθμός παιδιών προχώρησε στην καφέ ζώνη, που σημαίνει την ολοκλήρωση ενός κύκλου και την εκκίνηση ενός καινούργιου σε ανώτερο τεχνικό επίπεδο.Στις εξετάσεις παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του συλλόγου Αλειφέρης Βασίλης.Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή πρόοδο και καλή συνέχεια σε επόμενες πιο σύνθετες και πιο δύσκολες τεχνικές!!!